Mulighetsstudie for Vækerø

Et team bestående av Architectopia, tegn_3 og NORSAM utarbeider mulighetsstudier for byutvikling for kollektivknutepunkt i Ullern bydel. På Vækerø vil lokalisering av ny stasjon på Fornebubanen gi grunnlag for å drøfte fortetting og ny arealbruk i området, tilgjengeligheten til fjorden og løsninger for fremtidig E18 vil være sentrale utfordringer. Prinsipper for transformasjon, trafikkreduksjon og miljøforbedring blir viktige temaer. Oppdraget gjennomføres for Bydel Ullern i nær dialog med lokale politikere, befolkning og interessegrupper.

  • Navn: Vækerø, Oslo
  • Type: Mulighetsstudie for byutvikling på Vækerø
  • Byggherre: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
  • Tid: 2016 - 2017
  • Team: Architectopia / tegn_3 / NORSAM
  • Kontakt i Architectopia: Andrew Holt