Tiller sentrumsplan, Trondheim

Tillers identitet skal endres fra satelittby tilrettelagt for bilen, til et bymessig og miljøvennlig sentrum med folkeliv og aktiviteter. Området skal utvikles med høy tetthet og blanding av handel, kontor, service, kultur og boligformål. Det foreslås omfattende utbygging med byrom, park, bebyggelse og boliger.

Tiltak omfatter:
•  Sentervegen blir gate. Ivar Lykkes vei blir til Ivar Lykkes plass.
•  Nye og eksisterende funksjoner kobler seg på Ivar Lykkes plass.
•  Tillers eksisterende og rasjonelle struktur blir utgangspunktet for en ny rutenett.
•  Det etableres byggefelt i ulike størrelser og med ulike karakterer.
•  Det dannes et nettverk av møteplasser og grønne arealer innad i planområdet.
•  Det etableres nye gang- og sykkelforbindelser til nærområder.

Prosjektet er et samarbeid mellom Architectopia, Dyrvik Arkitekter og ATSITE - bistand fra Vista Analyse og Norsam/Hjellnes Consult.

 

 

  • Navn: Tiller sentrumsplan, Trondheim
  • Type: Bærekraftig byutvikling, parallelloppdrag
  • Byggherre:  Trondheim kommune
  • Tid: 2015
  • Bilder: Dyrvik Arkitekter / Architectopia / ATSITE