St. Olav videregående skole, Sarpsborg

Prosjektet er et anvendt forskningsprosjekt i regi av innovasjon Norge. Prosjektet omfatter utarbeidelse av utredning for rehabilitering av eksisterende skole til passivhusstandard samt utarbeidelse av BREEAM NOR analyse med forslag for oppnåelse av klassifiseringsnivå "Excellent". Passivhusutredning er utarbeidet med støtte fra Enova. Den identifiserer muligheter for å bringe nye kvaliteter til skolen ved å rehabilitere til passivhusstandard. 

 

Prosjektet  ble gjennomført i samarbeid med COWI AS. Eksisterende St Olav videregående skole er tegnet av arkitekter Thor Andersen, Aksel Fronth og Leif Lindgren, og ble ferdigstilt i 1978.

  • Navn: St. Olav videregående skole, Sarpsborg
  • Type: Nybygg skole
  • Byggherre:   Innovasjon Norge og Østfold fylkeskommune
  • Tid: 2012
  • Størrelse:   9 135 m²