Rødtvet barnehage, Oslo

Architectopia AS, i samarbeid med Common Ground AS, tegnet vinnerforslag for Rødtvet barnehage i Oslo. Prosjektet omfattet oppføring av tilbygg, samt ombygging av eksisterende verneverdige lokaler. Prosjektet var vinnerforslag for totalentreprenør HENT AS, for oppdragsgiver Omsorgsbygg Oslo KF.

Bygget inneholder 9 avdelinger, 5 for små og 4 for store barn. Vinnerforslaget viser respekt for den verneverdige bebyggelsen og fremhever byggets høye arkitektoniske kvalitet. 

Miljøtiltak omfatter bl.a. optimal orientering og vindusplassering i forhold til solvarme, kompakt bygningsform, arealeffektiv planløsning, synlig termisk masse, miljøvennlige byggematerialer og energieffektive tekniske installasjoner.

  • Navn: Rødtvet barnehage, Oslo

  • Type: vinnerforslag ved totalentreprise

  • Byggherre: HENT AS

  • Tid: 2016 - 2017

  • Størrelse: ca. 1350 m² nybygg og rehabilitering

  • Bilde: Skandivisual

  • Kontakt i Architectopia: Andrew Holt