Solheim skoleutvidelse, Lørenskog

Architectopia prosjekterer skoleutvidelse for Solheim skole i Lørenskog kommune. Tomten ligger ved eksisterende skoleanlegg, mellom Lørenskog tennishall og Kjenn folkebad. Skoleutvidelsen organiseres for gode dagslysforholder og utsyn fra klasse- og grupperom. Nybygget innehoder to etasjer med klasserom, grupperom, SFO-arealer, garderober, lager og arbeidsrom for lærerne.

Fasadeutformingen er et samspill mellom platekledning og trekledning. Bygget oppføres på murt sokkel. Det er tegnet overdekket uteareal ved byggets hovedinngang. Byggets kompakte form gir god energieffektivitet. Alle oppholdsrom har åpningsbare vinduer. Høytsittende vinduer slipper inn mye dagslys. Det installeres solavskjerming ved vinduer i fasader mot sørøst og sørvest for å sikre termisk komfort.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med SWECO Norge AS.

  • Navn: Solheim skoleutvidelse, Lørenskog
  • Type:  Skoleutvidelse
  • Byggherre: Lørenskog kommune, Prosjektseksjonen
  • Kontakt byggherre: Prosjektansvarlig Kaleb Strøm
  • Tid: 2016
  • Størrelse: ca. 2000 m²
  • Bilde: Architectopia AS
  • Kontakt i Architectopia: Andrew Holt