Sola rådhus

Nye Sola rådhus er sentralt plassert i Solas bykjerne og vil være midtpunkt for utviklingen av byen. Bygget er med på å definere et nytt torg, og vil bidra til liv på torget, i gatene og i parken. Rådhusets utforming og plassering er tenkt utfra bevegelsesmønster på og omkring tomten. Bygget strammer opp bystrukturen og bidrar til en mer urban og helhetlig identitet.

Konseptet er å skape et rådhus hvor den arkitektoniske opplevelsen blir mer merkbar jo nærmere man kommer. Dette er å snu det vanlige symbolbygg-tenkningen på hodet - bygget er formet utefra perspektivet til «kvinnen/mannen på gata». Grensen mellom inne og ute brytes ned med en artikulert glassvegg med flere innganger, og et sammenhengende bygulv strekker seg over torget, under rådhuset og videre ut i en ny park. Denne flaten binder sammen aktiviteter i rådhuset med det øvrige livet i sentrum og gjør bygget mest mulig offentlig og tilgjengelig for byens beboere.
Et atrium stiger opp gjennom bygget fra et publikumstorg på bakkeplan til et glasstak. Atriet forbinder byen med rådhusets arbeidsplasser i etasjene over publikumstorget. Atriet symboliserer tilknytningen mellom rådhuset og det offentligheten i og utenfor bygget. Atriet fører dagslys ned i bygget slik at publikumstorget blir et hyggelig sted å oppholde seg, kontoretasjene blir gode arbeidsplasser, og at energiforbruk til kunstig belys¬ning reduseres.

Prosjektet var et samarbeid mellom Architectopia AS og Danser Arkitekter.

 

  • Navn: Sola rådhus
  • Type: Arkitektkonkurranse
  • Byggherre: Sola kommune
  • Tid: 2015
  • Størrelse: 5000 m²
  • Bilder: Ljubisa Bogicevic