Mulighetsstudie for Smestad

Et team bestående av Architectopia, tegn_3 og NORSAM utarbeider mulighetsstudier for byutvikling for kollektivknutepunkt i Ullern bydel. Smestad er utpekt som et «utviklingsområde ytre by» og et av de prioriterte stasjonsnære områdene i Kommuneplan for Oslo.  Prinsipper for transformasjon, trafikkreduksjon og miljøforbedring blir viktige temaer. Oppdraget gjennomføres for Bydel Ullern i nær dialog med lokale politikere, befolkning og interessegrupper.

  • Navn: Smestad, Oslo
  • Type: mulighetsstudie for byutvikling på Smestad
  • Byggherre: Bydel Ullern
  • Tid: 2016 - 2017
  • Team: Architectopia / tegn_3 / NORSAM