Sentrumsbarnehage i Sarpsborg

Prosjektet omfatter miljørådgivning for nybygg barnehage i Sarpsborg. Barnehagen oppføres i én etasje. Bygget inneholder 7 base-rom, naturgrupperom, personalarealer, fellesarealer og spesialrom. Bygget er tegnet av Plus Arkitektur AS.

Barnehagen er et forbildeprosjekt innen Fremtidens Bygg satsingen. Målsetting i Fremtidens Bygg er minst 50% reduksjon i samlede klimagassutslipp fra (a) energibruk i drift, (b) byggematerialer og (c) transport i forhold til et beregnet referanseprosjekt.

Architectopia har utarbeidet et miljøprogram på grunnlag av målsetninger i Fremtidens Bygg og i konsultasjon med byggherren og prosjekteringsteamet. Miljøprogrammet omfatter målsettinger, oppgave- og ansvarsplassering, samt krav til dokumentasjon.

 

  • Navn: Sentrumsbarnehage i Sarpsborg
  • Type: Nybygg barnehage
  • Byggherre: Sarpsborg kommune, enhet byggeprosjekt
  • Tid: forprosjekt 2014
  • Størrelse:   BRA 1 285 m²
  • Bilder: Plus Arkitektur AS