Tienbråten barnehage, Fet kommune

Bygget inneholder fire baser for små barn (der hver base får ca. 12 barn) og 5 baser for store barn (der hver base får ca. 20 barn). I tillegg til basene, får barna tilgang til spesialrom som motorikkrom, formingsrom, og rom for vannlek.

Architectopia er miljørådgiver og passivhusrådgiver for barnehageprosjektet for Fet kommune. Architectopia har bistått med passivhusrådgivning og utarbeidelse av anbudsmateriala for totalentreprise. 

Barnehagen vil stå klar til innflytting i oktober 2015.

 

 

 

  • Navn: Tienbråten barnehage, Fet kommune
  • Type: Passivhus barnehage
  • Byggherre: Fet kommune
  • Tid: ferdigstilles 2015
  • Størrelse:   BRA 1 800 m²
  • Bilder: Architectopia AS