Sannidal skoleutvidelse, Kragerø kommune

Architectopia AS arbeider med detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass for Sannidal skoleutvidelse og ombygging for Kruse Smith Entreprenør AS. Overlevering er høst 2018. Architectopia AS tegnet skisse- og forprosjekt, samt utarbeidet entreprisegrunnlag, for Kragerø kommune.

Skoleutvidelsen danner en inviterende og ikonisk portal til eksisterende skoleanlegg og skolegård. Utvidelsen er en moderne fortolkning av skolebygget og bruker samme elementer på en ny måte. Med sin form synliggjør bygget aktivitetene som skjer i og omkring skolen - og ønsker både skolebarn, foreldre, ansatte, og lokalbefolkningen velkommen.

Nybyggets plassering gir god tilknytning til eksisterende skolebygg med innvendig kommunikasjonsvei i to etasjer. Det tilrettelegges for ny hovedinngang i møtet mellom nytt og eksisterende bygg - med inngang fra begge sider.

Nybygget krager ut og danner et spenstig overdekket utelekeareal. Førsteetasje inneholder nytt inngangsparti for hele skolen, samt amfi. Amfiet kan åpnes opp mot inngangsarealet eller stenges av for å benyttes til undervisning. Amfiet fører opp til nytt bibliotek i skoleutvidelsens andre etasje. Biblioteket har en fleksibel planløsning, samt panoramavindu for utsyn og dagslys. Biblioteket har god forbindelse til nytt skolekjøkken, også i skoleutvidelsens andre etasje.

 

 

  • Navn: Sannidal skoleutvidelse og rehabilitering, Kragerø kommune

  • Type: Skoleutvidelse og rehabilitering

  • Byggherre: Kruse Smith Entreprenør AS / Kragerø kommune

  • Tid: 2016 - under bygging

  • Størrelse: ca. 350 m² nybygg / 2500 m² rehabilitering

  • Bilde: Architectopia AS