Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Nybygget skaper et attraktivt og fleksibelt undervisnings- og arbeidsmiljø. Areal- og kosteffektive løsninger ble utviklet sammen med byggherren via en konstruktiv medvirkningsprosess. Et klart arkitektonisk grep danner gode inne- og uterom. Energieffektive løsninger sparer driftskostnader og miljøet. Sunne byggematerialer og hybrid ventilasjonssystem gir et godt innemiljø som kan styres av brukeren. Nybygget inneholder administrasjonsdel, SFO, kantine, samt hovedinngang for hele skolen.  

  • Navn: Rudolf Steinerskolen i Lørenskog
  • Type: Nybygg, byggetrinn 4
  • Byggherre: Rudolf Steinerskolen i Lørenskog
  • Tid:    Ferdigstilt 2012
  • Størrelse: 420 m²
  • Bilde: Jiri Havran