Øren kulturarena

Architectopia AS har, på oppdrag fra Musikkorganisasjoner i Drammen, utarbeidet mulighetsstudie for bygging av kulturarena på eiendommen til Øren skole. Kulturarenaen skal forsterke kulturtilbudet på skolen, samtidig som man skaper samspillsmuligheter for andre viktige aktører. Arbeidet omfattet å vurdere mulige plasseringer, samt å utdype et alternativ i form av arkitekttegninger og visualiseringer.

 

 

 

  • Navn: Øren kulturarena, Drammen
  • Type: Kulturarena
  • Byggherre:  Musikkorganisasjoner i Drammen
  • Tid:  Skisseprosjekt 2015
  • Størrelse:  ca. 300 m² nybygg
  • Bilde: Architectopia