Øren skoleutvidelse, Drammen

Architectopia AS og A-LAB AS arbeider med detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass av Øren skoleutvidelse og ombygging for Seltor AS.

Architectopia AS arbeidet med programmering, skisseprosjekt, forprosjekt, søking om rammetillatelse og utarbeidelse av anbudsdokumenter for Drammen Eiendom KF. Skolen opplever vekst i elevtallet og må utvides med undervisningsarealer for å møte nye arealbehov. Det er lagt fokus på arealeffektivitet og sterke forbindelser mellom soner i bygg, samt utearealer. Hensikten er å etablerer gode arbeidsforhold og effektiv skolehverdag for både elever og ansatte, med fokus på funksjonalitet, sambruk, og godt inneklima.

Skoleutvidelsen består av sokkel, 1. og 2. etasje. Sokkeletasjen har inngang fra sør og inneholder fellesundervisning og grupperom. 1. og 2. etasje inneholder garderober og klasserom. Skoleutvidelsen er knyttet til eksisterende skolebygg med korridorforbindelse. 

Eksisterende skolebygg fra 1960-årene er et godt eksempel på moderne skoleanlegg fra perioden og er godt bevart. Ombygging av eksisterende arealer begrenses til et minimum, og vil medføre økt fleksibilitet og mulighet for tilpassing til forskjellig typer undervisning.

Oppdraget ble tildelt via rammeavtale med Drammen Eiendom KF.

  • Navn: Øren skoleutvidelse, Drammen

  • Type: Skoleutvidelse samt ombygging av eksisterende arealer

  • Byggherre: Seltor AS / Drammen Eiendom KF

  • Tid: 2015 - under bygging

  • Størrelse: ca. 3000 m²

  • Bilde: Jiri Havran