Øren flerbrukshall

Architectopia arbeider med prosjektering av Øren flerbrukshall i Drammen på oppdrag fra Drammen Eiendom KF.

Ny flerbrukshall skal brukes av Øren skole, Børresen skole, Drammen Ballklub og Idrettsfritidsordningen (IFO). Det tilrettelegges for lokale idretts- og fritidstilbud. Hallen inneholder to gymsaler, styrketreningsrom og garderober. 

  • Navn: Øren flerbrukshall, Drammen

  • Type: prosjektering av flerbrukshall

  • Byggherre: Drammen Eiendom KF

  • Tid: 2014 - 2019

  • Størrelse: 2400m2

  • Bilder: Jiri Havran