Øren skole detaljregulering

Architectopia utarbeidet detaljregulering for Øren skole i Drammen på oppdrag fra Drammen Eiendom KF. Planområdet inneholder Øren barneskole, klubbhuset til Drammen Ballklub (DBK), Øren Andelsbarnehage og fotballbane.

Formålet med planarbeidet var å legge til rette for utvikling av bydelsknutepunktet med ny flerbrukshall, utvidelse av Øren barneskole, og anlegging av ny fotballbane. Øren barneskole opplever vekst i elevtallet og har behov for generell utvidelse av undervisningsarealene.

Architectopia arbeider med prosjektering av flerbrukshall, skoleutvidelse og driftsbygg innenfor planområdet.

  • Navn: Øren flerbrukshall, Drammen
  • Type: Detaljregulering
  • Byggherre: Drammen Eiendom KF
  • Tid: 2014 - 2015
  • Størrelse: 33 daa
  • Bilder: Architectopia / Multiconsult