Ombruk av gassbeholdere, England

Gass benyttes til oppvarming av vann og til matlaging i mange engelske hjem. Store gassbeholdere benyttes til mellomlagring av gassen. Det ble ofte oppført flere gassbeholdere sammen, noe som beslagla store arealer i utkanter av flere engelske byer. De siste årene har teknologiske endringer i gassforsyningen gjort at gassbeholderne går ut av bruk. Det som står igjen er et nedgravd areal med dybde på 8 - 15 meter og diameter 30 - 70 meter.


Plan- og designkonkurransen gikk ut på å komme med forslag til nye funksjoner for områder for gassbeholdere i England. Konseptet ble illustrert ved å velge én av fire tomter og vise hvordan det kunne realiseres.


Vi arbeidet med hvordan man oppfatter begravelse i den vestlige verden i moderne tid, og hvordan gravplasser kan transformeres. Stedet skal benyttes både for begravelser og for å besøke de avdøde, men også til andre aktiviteter. Det skal være et sted både for sorg og refleksjon, men også for lek og glede. Anlegget kombinerer steder for begravelse med arealer for lek og dans, et bibliotek, et lydstudio, og en café. Områdene ligger noe skjermet fra hverandre for å unngå konflikt mellom besøkende, men gangveien mellom funksjonene flettes sammen. Disse består av ramper både ned til arealer under terreng og opp på takene. Det dannes visuell forbindelse mellom kommunikasjonsveien og de ulike aktivitetene.

  • Navn: Idékonkurranse om ombruk av gassbeholdere i England
  • Type: Plan- og designkonkurranse
  • Byggherre: Nationalgrid, England
  • Tid: 2017
  • Størrelse: 20 000 m²
  • Bilder: Skandivisual