Ombruk av konstruksjonsstål

Stålsøyler og -bjelker i bygg som skal rives kan være egnet for ombruk. Ombruk omfatter bruk av komponenter i nye bygg uten smelting, i motsetning til gjenvinning som omfatter smelting av stålet og produksjon av nye komponenter. Ulike utfordringer gjør at få søyler og bjelker ombrukes dag. I prinsippet bør det være mulig å endre måten vi prosjekterer, bygger og river på, for å øke andelen av ombruk av stålkonstruksjoner.

Satsingen har som formål om å øke bevisstheten i byggebransjen om miljøgevinsten ved ombruk, samt utvikler regelverk og sikre tekniske løsninger. Ombruk av konstruksjonsstål er et viktig skritt i retning av sirkulær økonomi i bransjen hvor alle byggematerialer går i kretsløp fra vugge-til-vugge. 

Architectopia sin satsing omfatter:

•  Medlemskap i aksjonsgruppe om etablering av marked for ombruk av konstruksjonsstål i Norge, 2016. Architectopia var én av stiftelsesorganisasjonene av aksjonsgruppen. Gruppen ledes av Norsk Stålforbund.

•  Workshop med British Construction Steelwork Association (BCSA) og forskere ved Universitet I Cambridge, England, 2016

•  Befaring av Portal Power i England - et firma som leverer ombrukte stålkonstruksjoner i England, 2016

•  Artikkel i bladet Byggeindustrien «Stort potensial for ombruk av stål», 2014

•  Artikkel i bladet Stålbygg med Henning Fjeldheim (Skanska) 2014

•  Innlegg på Norsk Ståldag med Henning Fjeldheim, 2014

  • Navn: Ombruk av konstruksjonsstål
  • Type: Forskning og utvikling (FoU)
  • Arkitekt: Architectopia AS
  • Tid: 2014 - d.d.
  • Samarbeidspartner: Norsk Stålforbund
  • Bilde: Architectopia AS