Kontoret

Architectopia AS arbeider med bærekraftig arkitektur og arealplanlegging. Kontoret har vunnet designkonkurranser innen både arkitektur og arealplanlegging. Vi tegner skoler, idrettsbygg, omsorgsboliger, helsebygg, kontorbygg, barnehager, kulturbygg og boliger. Vi har mange års erfaring med kommunal saksgang, økonomistyring og medvirkningsprosesser.

Architectopia AS består av arkitekter med bred kunnskap og stort engasjement. Vi mener at gode arkitektoniske og planmessige løsninger skal ivareta stedlig egenart, sunn økonomi og høye miljøhensyn. Vi har en tett dialog med våre kunder og et positiv tverrfaglig samarbeid. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet i prosessen.

Architectopia AS har sentral godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering, prosjektering av arkitektur og søking. Architectopia AS har rammeavtale med Drammen Eiendom KF for arkitekturprosjektering, og rammeavtale med Lavenergiprogrammet for utvikling av læremateriell om energieffektivitet.

Architectopia AS er med på å realisere et nullutslippssamfunn. Vi jobber med alle sider av problemstillingen og i ulike målestokker; utvikling av fremtidsvisjoner, arkitektprosjektering, arealplanlegging, og forskning og utvikling av nye og innovative løsninger. Kontoret arbeider i tillegg med miljørådgivning, blant annet for BREEAM og passivhus bygg, og med undervisning.

portraits.print-4b.jpg

Andrew Holt RIBA MNAL

Sivilarkitekt MNAL RIBA / daglig leder

Andrew Holt startet Architectopia AS for å arbeide for en bærekraftig arkitektur. Som daglig leder i firmaet jobber han med arkitekturprosjektering, miljørådgivning og undervisning. Andrew har jobbet for flere anerkjente arkitektkontorer, blant annet Foster and Partners i London. Han ble ferdig utdannet sivilarkitekt i 1996. Andrew er kvalifisert BREEAM NOR rådgiver. Andrew har jobbet som kommunal byggesaksbehandler.

E-POST: aholt@architectopia.com
TELEFON: (+47) 907 94 614
portraits.print-1b.jpg

Gudrun Jona Arinbjarnardottir MNAL

Arkitekt MNAL

Gudrun Jona ble ferdigutdannet arkitekt fra Bergen arkitekthøgskole i 2013. Hun jobber med skoler, idrettsbygg, omsorgsboliger og barnehager. Hun har erfaring med alle faser i et byggeprosjekt. Hun er ansvarlig for detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass i flere prosjekter. Gudrun er assistent ved Høyskolen Kristianias bachelor i interiørarkitektur.

E-POST: gja@architectopia.com
TELEFON:(+47) 902 71 520
portraits.print-3b.jpg

Valentina Petricca MNAL

Arkitekt MNAL

Valentina ble ferdig utdannet arkitekt ved Universitet i Roma i 2016. Som arkitekt arbeider hun med skoler, barnehager og omsorgsboliger. Valentina har arbeidet med alle faser i et byggeprosjekt. Hun har ansvar for å utarbeide kontorets karakteristiske håndtegninger.

E-POST: vpetricca@architectopia.com
TELEFON: (+47) 913 67 423
Ryan Paul McGaffney.jpg

Ryan McGaffney MNAL

Arkitekt MNAL

Ryan ble ferdig utdannet ved Delft University of Technology (TU Delft) i 2018. Ryan har arbeidserfaring fra blant annet Denton Corker Marshall Architects i Australia og Tham & Videgård Arkitekter i Sverige.

E-POST: rmcgaffney@architectopia.com
TELEFON: (+47) 459 11 121
portraits.print-2b.jpg

Teresa Ribu

Ingeniør energi og miljø

Teresa ble ferdig utdannet ingeniør innen energi og miljø, ved Ingeniørhøgskolen i Oslo, 2009. Hun jobber som miljørådgiver, BREEAM NOR revisor, BREEAM NOR rådgiver (AP), passivhusrådgiver og miljørådgiver i FutureBuilt-prosjekter. Teresa var blant annet miljørådgiver for utbyggingen av T2- Oslo Lufthavn Gardermoen som ansatt hos NCC.

E-POST: tribu@architectopia.com
TELEFON: (+47) 413 10 003