Kontoret

Architectopia AS arbeider med bærekraftig arkitektur og arealplanlegging. Kontoret har vunnet designkonkurranser innen både arkitektur og arealplanlegging. Vi tegner skoler, idrettsbygg, omsorgsboliger, helsebygg, kontorbygg, barnehager, kulturbygg og boliger. Vi har mange års erfaring med kommunal saksgang, økonomistyring og medvirkningsprosesser.

Architectopia AS består av arkitekter med bred kunnskap og stort engasjement. Vi mener at gode arkitektoniske og planmessige løsninger skal ivareta stedlig egenart, sunn økonomi og høye miljøhensyn. Vi har en tett dialog med våre kunder og et positiv tverrfaglig samarbeid. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet i prosessen.

Architectopia AS har sentral godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering, prosjektering av arkitektur og søking. Architectopia AS har rammeavtale med Drammen Eiendom KF for arkitekturprosjektering, og rammeavtale med Lavenergiprogrammet for utvikling av læremateriell om energieffektivitet.

Architectopia AS er med på å realisere et nullutslippssamfunn. Vi jobber med alle sider av problemstillingen og i ulike målestokker; utvikling av fremtidsvisjoner, arkitektprosjektering, arealplanlegging, og forskning og utvikling av nye og innovative løsninger. Kontoret arbeider i tillegg med miljørådgivning, blant annet for BREEAM og passivhus bygg, og med undervisning.

portraits.print-4b.jpg

Andrew Holt RIBA MNAL

Sivilarkitekt MNAL RIBA / daglig leder

Andrew Holt startet Architectopia AS for å arbeide for en bærekraftig arkitektur. Som daglig leder i firmaet jobber han med arkitekturprosjektering, miljørådgivning og undervisning. Andrew har jobbet for flere anerkjente arkitektkontorer, blant annet Foster and Partners i London. Han ble ferdig utdannet sivilarkitekt i 1996. Andrew er kvalifisert BREEAM NOR rådgiver. Andrew har jobbet som kommunal byggesaksbehandler.

E-POST: aholt@architectopia.com
TELEFON: (+47) 907 94 614
portraits.color.highres-4.jpg

Armelle Breuil

Arkitekt

Armelle ble ferdigutdannet arkitekt fra Ecole Nationale Superieure d’Architecture Val de Seine (ENSAPVS, Paris) i 2017. Hun har erfaring med småskala prosjekter, landskap/masterplan prosjekter og konkurranser. Hun har arbeidserfaring fra blant annet Spacegroup i Norge og andre kontorer i Frankrike. Armelle har et stort fokus på miljø og er veldig engasjert med miljø løsning i arkitektur og landskap, og studier permakultur.

E-POST: abreuil@architectopia.com
TELEFON: (+47) 932 01 035
portraits.color.lowres-9.jpg

Eva B. Storrusten MNAL

Arkitekt MNAL

Eva ble ferdig utdannet ved fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) i 2019. Hun jobber med renovering, kontorbygg, og urbanisme prosjekter. Eva har arbeidserfaring fra blant annet Rodeo Arkitekter, Nordic Office of Architecture og Sykkelprosjektet i Oslo Kommune.

E-POST: ebs@architectopia.com
TELEFON: (+47) 980 75 440
portraits.print-1b.jpg

Gudrun Jona Arinbjarnardottir MNAL

Arkitekt MNAL / Fagansvarlig Arkitekt

Gudrun Jona ble ferdigutdannet arkitekt fra Bergen arkitekthøgskole i 2013. Hun jobber med skoler, idrettsbygg, omsorgsboliger og barnehager. Hun har erfaring med alle faser i et byggeprosjekt. Hun er ansvarlig for detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass i flere prosjekter. Gudrun er assistent ved Høyskolen Kristianias bachelor i interiørarkitektur.

E-POST: gja@architectopia.com
TELEFON:(+47) 902 71 520
portraits.color.lowres-2.jpg

Ryan McGaffney MNAL

Arkitekt MNAL

Ryan ble ferdig utdannet ved Delft University of Technology (TU Delft) i 2018. Han jobber med renovering, bolig, omsorgsboliger, barnehager, og milørådgiving. Ryan har arbeidserfaring fra blant annet Denton Corker Marshall Architects i Australia og Tham & Videgård Arkitekter i Sverige. Ryan er en gjesteforeleser for bærekraftig utvikling og fremtidig resiliens ved TU Delft i Nederland.

E-POST: rm@architectopia.com
TELEFON: (+47) 459 11 121
portraits.print-3b.jpg

Valentina Petricca MNAL

Arkitekt MNAL

Valentina ble ferdig utdannet arkitekt ved Universitet i Roma i 2016. Som arkitekt arbeider hun med skoler, barnehager og omsorgsboliger. Valentina har arbeidet med alle faser i et byggeprosjekt. Hun har ansvar for å utarbeide kontorets karakteristiske håndtegninger.

E-POST: vpetricca@architectopia.com
TELEFON: (+47) 913 67 423