Nydalsveien 32B

Nydalsveien 32B ved Akerselva skal utvikles med boliger og næringslokaler. Prosjektet omfatter bygging av fem nye etasjer med til sammen 110 leiligheter, nettoareal 12 000m². Leilighetene planlegges omkring et felles gårdsrom som er åpent mot himmelen. Leilighetene har ulike størrelser og de fleste går over to etasjer. De har solrom og er gjennomgående med gode dagslysforhold og hybrid ventilasjon. Nye næringslokaler og fellesaktiviteter plasseres i eksisterende lokaler i 1. og 2. etasje.

Nybygget er prosjektert som nær-nullenergi, med energieffektiv bygningskropp og energiproduksjon på stedet med solcellepaneler på taket. Leilighetene er prosjektert med bærekonstruksjon i massivtre for lav klimagassbelastning under produksjon av materialer og høy grad av termisk masse. Teglveggene i det eksisterende bygget beholdes, mens den eksisterende takkonstruksjonen ombrukes over fellesgårdsrommet. Prosjektet er et pilotprosjekt innen FutureBuilt satsingen.

Prosjektet legger opp til gode forbindelser til eksisterende gang- og sykkelveier som grenser til eiendommen. Bygget omfatter moderne sykkelparkering og mekkeverksted på bakkeplan.

Prosjektet er gjennomført av et team bestående av Architectopia, SPOL, tegn_3 og DIFK.

  • Navn: Nydalsveien 32B, Oslo
  • Type: Nybygg boliger, samt rehabilitering av eks. bygg
  • Byggherre:  Avantor
  • Tid: Parallelloppdrag 2016
  • Størrelse:  21 000 m² nybygg
  • Bilder: Architectopia / SPOL / tegn 3 / DIFK