Ny sentrumskole i Sarpsborg

Arealeffektivisering og optimal bruk av innvendige arealer er et viktig tema under prosjektering. Klasserom oppføres i betong med synlig termisk masse for bruk av solvarme og nattkjøling.  Arealene ventileres etter behov for optimal luftkvalitet og energieffektivitet. God planlegging ved innganger og garderober og en bevisst strategi for beplantning bidrar ytterligere til et godt inneklima.

Skolen blir tilkoblet fjernvarmesystemet som dekker rom- og tappevannsoppvarming. Bygningskroppen er godt isolert og det er valgt detaljer for å sikre god lufttetthet. Det velges lavenergibelysning og utstyr, og installeres styringssystemer for optimal kontroll. 

Prosjekeringsteamet besto av Architectopia, plus arkitektur, Erik Møller Arkitekter (DK), CADI interiørarkitekter og GHB landskapsarkitekter (DK).

  • Navn: Ny sentrumskole i Sarpsborg
  • Type: Nybygg skole
  • Byggherre:   Østfold fylkeskommune
  • Tid:  2011
  • Størrelse:   7 000 m²
  • Bilde: Erik Møller Arkitekter