NTNU Campusutvikling

Et team bestående av Architectopia, tegn_3 og ÅF Engineering arbeider med kartlegging og konseptutvikling for NTNU Campusutvikling. Prosjektet er del av utarbeidelse av masterplan for ny campus. NTNU skal i perioden 2016-2025 samle campus i Trondheim til området rundt Gløshaugen. Konkretisering av miljømål og –strategi er en vesentlig del av dette arbeidet.

Teamet leder arbeidet med å besvare en rekke spørsmål omkring utformingen av den nye NTNU-campusen, blant annet hvordan ansatte og studenter bruker rommene, og hvilke behov og ønsker disse gruppene har. Kunnskapen skal brukes til å planlegge hva fremtidig campus skal inneholde og sette premisser for hvordan omgivelsene til ansatte og studenter skal utformes.

 

  • Navn: NTNU Campusutvikling, Trondheim
  • Type: Kartlegging og konseptutvikling
  • Byggherre: NTNU Campusutvikling
  • Tid: 2017
  • Team: Architectopia / tegn_3 / ÅF Engineering
  • Illustrasjoner: copyright NTNU