Norsk Skogfinsk Museum

Norsk Skogfinsk Museum dokumenterer historien og kulturen til den nasjonale minoriteten av skogfinner i Norge. Konkurransen omhandlet design av nytt museumsbygg. Bygget skal benyttes til tilgjengeliggjøring og oppbevaring av gjenstandssamlingen, formidling og forskning. Tomten ligger på vestsiden av tettstedet Svullrya i Hedmark fylke, ved elva Rotna.

Konseptet er et bygg som hvisker ut skillet mellom inne og ute. Et takelement spenner over inne- og utearealene og beskytter gjenstander, besøkende og ansatte mot sol og regn. Det åpner for god visuell kontakt mellom museet og dets naturlige omgivelser, blant annet elva.

Konkurransens romprogram ble analysert med digitale parametriske verktøy (Grasshopper og Rhino). Ut fra analysen ble programmet delt i tre hoved-soner: utstillingsarealer, andre publikumsarealer og arealer for de ansatte. Det største utstillingsrommet utformes med steinvegger under det store taket. Dette vil gi optimale forhold med hensyn til klimatisering og tilgang til dagslys.

Bygget omtolker tradisjonelle teknologier i en moderne kontekst. Særlig for materialbruk og utforming av taket er det hentet inspirasjon fra den skogfinske kulturen. Dette omfatter blant annet skogbruk (svedjebruk) og fletting av trematerialer (neverhåndverk). Farge og tekstur i museets gulv er inspirert av brent jord som følge av svedjebruk, mens grid-strukturen i taket er inspirert av neverhåndverk.

Architectopia AS samarbeidet med arkitekt Franz Forsberg på prosjektet.  

  • Navn: Norsk Skogfinsk Museum
  • Type: Nytt kulturbygg
  • Byggherre: Norsk Skogfinsk Museum
  • Tid: åpne plan- og designkonkurranse 2017-8
  • Størrelse: 2 000 m2
  • Bilder: Skandivisual for Architectopia AS