Nesbru sykehjem, Asker

Sykehjemmet inneholder 72 sykehjemsplasser og diverse støttefunksjoner. Det ligger i en åpen park med eneboligbebyggelse omkring. Bygningsmassen er foreslått delt opp i mindre volumer for best mulig tilpasning til skalaen på boligene rundt, og for å danne gode beskyttede landskapsrom. Grøntområdet opparbeides med gangveier/turstier og arealer for fellesaktiviteter, trim og hvile, som kan benyttes til rekreasjon og aktiviteter av både beboere og naboer i området.

Hver beboergruppe får trinnløs tilgang til private støyskjermete og delvis overbygde uteoppholdsplasser - direkte til terreng, terrasse, eller til åpent atrium og til balkong.

Prosjektet er utformet for passive tiltak som solvarme, termisk masse, gjennomlufting og dagslys. Samtlige fasader vil få god tilgang til lys og luft. Hver enkelt bogruppes atrium er orientert mot sør for utnyttelsen av solenergi.

Prosjektet er et samarbeid mellom Architectopia, Linje Arkitektur, Arch UNO og COWI.

 

 

 

  • Navn: Nesbru sykehjem, Asker
  • Type: Nybygg sykehjem
  • Byggherre:  Asker kommune
  • Tid:  Konseptskisse 2012
  • Størrelse:  8000 m² nybygg
  • Bilde: Architectopia / Linje Arkitektur / Arch UNO / COWI