Moské i Reykjavik

Hovedfokus i prosjektet har vært å tegne en moské som passer inn i en nordisk kontekst. Med inspirasjon fra tradisjonell byggeskikk og bruk av lokale materialer, er bygget tilpasset omgivelsene. Taket på bygget er utformet som et tradisjonelt sammenbygd tørvhus og det benyttes gress på taket også inspirert av tørvhuset. Bygget er designet med bederommet i fokus, plassert med retning mot mekka samt en minaret.

Utover funksjoner som bederom, balsameringsrom og vaskerom, inneholder bygget bibliotek, undervisnings- og konferanserom samt kjøkken. Som et ekstra element inspirert av klassiske moskéer er det tilrettelagt for en gårdshage som kan brukes til å samles og prate før en messe. Gårdshagen er beskyttet mot vær og vind av bygget samt en beskyttende mur.

  • Navn: Moské i Reykjavik på Island
  • Type: Arkitektkonkurranse om ny moské
  • Byggherre: Den muslimske foreningen på Island
  • Tid: 2015
  • Størrelse: ca. 1500 m²
  • Bilder: Skandivisual