Mikkeli sentrumsutvikling, Finland

Architectopia samarbeider med arkitekt Adnan Harambasic og Filter (BiH) på en åpen designkonkurranse om bærekraftig sentrumsutvikling av byen Mikkeli i Finland. Konkurranseutkastet forbinder eksisterende bykjerne med et naturområde og innsjøen Savilahti.

Vi foreslår å etablere nytt sentrumsområde med god kontakt til eksisterende sentrum og innsjøen. Området inneholder kombinasjon av boliger og næring, og gode offentlige utearealer. Her åpnes det for høye bygg og kompakt kvartal-struktur. Ved siden av dette, langs vannet, planlegges det boligområde med kaféer, restauranter, utesteder og handel. Det etableres en ny gang- og sykkelforbindelse omkring innsjøen til flere nye knutepunkter.

Konseptet utnytter mulighetene innenfor den eksisterende bystrukturen. Tilnærmingen er helhetlig og dekker sosial bærekraft, økologi, økonomi, energi og materialer (blant annet skogbruk og treteknologi). Det er lagt fokus på å etablere en ny bystruktur som fører til gunstig orientering i forhold til solen, kompakte bygningskropper, samt utearealer med behagelig mikroklima.

  • Navn: Mikkeli sentrumsutvikling, Finland
  • Type: Bærekraftig byutvikling, Åpen designkonkurranse
  • Oppdragsgiver: Mikkeli kommune
  • Tid: 2012
  • Bilde: Architectopia / Filter / arkitekt Adnan Harambasic
  • Kontakt i Architectopia: Andrew Holt