Marker kommune barnehage

Architectopia AS utarbeidet skisseprosjekt, forprosjekt, anbudsdokumenter og søknad om rammetillatelse for ny barnehage for Marker kommune. Architectopia AS ledet en omfattende brukermedvirkningsprosess, og utarbeidet rom- og funksjonsprogram. Prosjekteringsgruppeledelsen var delt mellom Architectopia og konsulentfirmaet WSP AS. Hele prosessen var kjennetegnet av tett samarbeid mellom byggherre, bruker, ekstern prosjektleder, arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt og rådgivende ingeniører.

Barnehagen:

• Er prosjektert med fokus på stram kostnadsramme og kvalitet, i tett samarbeid med rådgivere og kostkonsulent

• Er planlagt med funksjonelle løsninger som sikrer barn gode lærings- og utviklingsmuligheter

• Tilrettelegger for en god arbeidshverdag for personalet

Det planlegges å dra nytte av stedlige kvaliteter i utelekeareal fordi tomta ligger i et naturområde. Landskapsarkitekt har hatt en viktig rolle i skisseprosjektfasen og vil ha det videre inn i forprosjektfasen. Da skal det blant annet etableres gode forbindelser mellom de forskjellige utelekearealene og til adkomst til barnehagen.

Felleslekearealene er plassert sentralt i bygget og danner hjertet i bygget. Alle avdelinger har direkte tilgang til fingarderobe som forbinder dem med felleslekearealene og grovgarderoben. For å skape en god forbindelse innad i barnehagen planlegges det en hovedakse som forbinder arealer både horisontalt og vertikalt.

  • Navn: Marker kommune barnehage

  • Type: Nybygg, 5-avdelingsbarnehage

  • Byggherre: Markerkommune

  • Tid: 2018 - 2019

  • Størrelse: 1 300 m²

  • Bilder: Skandivisual & Architectopia AS