Reguleringsplan for Lilleakerparken

Et team bestående av Architectopia, tegn_3 og NORSAM utarbeider reguleringsplan for Lilleakerparken i Ullern bydel. Planområdet avgrenses av trase for Lilleakerbanen i sør, Lilleakerveien i vest og boligområde i øst. Statue av komponisten Christian Haslerud skal være et sentralt element i parkområdet.

 

 

 

  • Navn: Lilleakerparken, Oslo
  • Type: utarbeidelse av reguleringsplan
  • Byggherre: Bydel Ullern
  • Tid: 2016 - 2017
  • Team: Architectopia / tegn_3 / NORSAM
  • Kontakt i Architectopia: Andrew Holt