Leikanger omsorgsboliger

Eksisterende Leikanger sykeheim ligger på Ohnstadhaugen i Leikanger kommune. Sykehjemmet inneholder 4 avdelinger med til sammen 33 boliger. Sykehjemmet har utsikt mot fjord og fjell. Bygget skal utvides med én bogruppe for personer med demens og fire nye omsorgsboliger for eldre. Det planlegges oppføring av nybygg både på vestsiden og østsiden av eksisterende bygg.

Konkurranseforslaget viser en arkitektur som er inspirert av bikuber. Byggene utformes ved å sette sammen sekskantete bygge-elementer. Dette danner private og sosiale rom ved å åpne eller lukke én eller flere flater i møtepunktene mellom elementene. Arkitekturen komplementerer eksisterende bygg, og danner spennende inne- og uterom med særpreg.

Nybygg øst oppføres i to etasjer og inneholder 8 boenheter for personer med demens, samt tilhørende fellesareal. Boenhetene har areal 20 m2 hver. Nybygg øst inneholder 4 omsorgsboliger i 2. etasje, med åpen parkeringsløsning under. Omsorgsboligene har areal 45 m2 og består av stue, soverom og bad. Begge bygg planlegges for gode dagslysforhold og lett tilgang til eksisterende bygg og utearealer.

Nybyggene oppføres med bærekonstruksjon og dekker i massivtre. Innvendig blir massivtreet i stor grad synlig. Massivtre gir en «varm» overflate og bidrar til et godt inneklima. Sykehjemmet skal være i drift gjennom byggeperioden og massivtreelementer kan monteres raskt og med lite støv og støy. Konstruksjonsprinsippet er valgt for å bruke et minimum av materialer og ressurser.

Architectopia AS samarbeidet med arkitekt Franz Forsberg på prosjektet.
 

 

  • Navn: Leikanger omsorgsboliger
  • Type: Nye omsorgsboliger
  • Byggherre: Leikanger kommune
  • Tid: invitert plan- og designkonkurranse 2017-8
  • Størrelse: 1 000 m2
  • Bilder: Viachaslau Kuzmin