Kunstmuseum i Kristiansand

Intensjonen er å fylle hele museumsområdet med opplevelser og aktiviteter. Det skal være opplevelser for alle, med ulik bakgrunn og på tvers av generasjonene. Vi ønsker å tilrettelegge for synergieffekter mellom dem slik at stedet oppfordrer til aktivitet, fusjon, innovasjon og kreativitet.

Konkurranseforslaget omfatter Tangen-samling som plasseres i eksisterende silobygg, Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) som plasseres i et nytt bygg, og kulturskole som plasseres mot øst. Det skapes et uterom på taket til Sørlandets Kunstmuseum som forbinder alle områdene, inklusiv eksisterende Kilden teater og konserthus mot nord.

Vi ønsker at fokuset i museumsbygget skal være på kunsten, med rom som gir plass til kunstverkene uten å stjele oppmerksomheten. De arkitektoniske kvalitetene ligger i bevegelsen mellom rommene, samt i etableringen av noen opplevelsespunkter som restaurant på taket og meditasjonsrom inne i utstillingsarealene.

Klimatiske forhold er viktige i et museumsbygg. Inneklimaet skal være stabilt både med hensyn til temperatur og luftfuktighet. Arkitekturen benyttes for å skape et godt inneklima. Dette omfatter synlig termisk masse i form av betongflater. Det er lite vindusareal inne i utstillingsarealene – kun slisser for å slippe inn litt lys og gi noe utsikt. Dermed unngås mye av problemstillingen med solvarme. Resterende behov for klimatisering og ventilasjon løses mekanisk med energieffektive installasjoner.

 

  • Navn: Kunstmuseum i Kristiansand
  • Type: Arkitektkonkurranse
  • Byggherre: Kristiansand kommune
  • Tid: 2016
  • Størrelse: 15 000 m²
  • Bilder: EDIT