Kulturarena på Øren skole

Architectopia AS har, på oppdrag fra Musikkorganisasjoner i Drammen, utarbeidet utredning for kulturarena på Øren skole. Kulturareaen skal forsterke kulturtilbudet på skolen, samtidig som man skaper samspillsmuligheter for andre viktige aktører. Oppgaven i denne fasen har vært å drøfte ulike muligheter. Det ble valgt å utdype et alternativ for å illustrere én av disse mulighetene.

  • Navn: Kulturarena Øren skole
  • Type: Utredning / mulighetsstudie
  • Byggherre: Musikkorganisasjoner i Drammen
  • Tid: 2015
  • Størrelse: 300 m²
  • Visualisering: Skandivisual
  • Kontakt i Architectopia: Andrew Holt