Kongens gate 2, Trondheim

Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende brannstasjonsbygning i Trondheim til kontorareal, samt rehabilitering.  Eksisterende bygg ble oppført på 40-tallet, ligger sentral i byen og er vernet. Bygget skal inneholde kontorareal i fire etasjer, samt offentlig funksjon i første etasje mot Nordre gate. Det oppføres et tilbygg mot bakgården for å tilrettelegge for fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser. Prosjektet er tegnet av Bergersen Arkitekter AS.

Miljøkvaliteter omfatter blant annet lokalisering av arbeidsplasser i bysentrum med nær tilgang til kollektivtransport, gjenbruk av bygg samt energioppgradering av eksisterende verneverdi bygningskroppen. Miljøsertifiseringsordningen BREEAM NOR er benyttet for å strukturere miljøarbeidet i prosessen.

 

 

  • Navn: Kongens gate 2, Trondheim
  • Type: BREEAM rådgivning, ombygging og rehabilitering
  • Byggherre: Brannstasjonen SMN AS
  • Tid: forprosjekt 2014
  • Størrelse: ca. 10 000 m²
  • Bilder: Bergersen Arkitekter AS