Kolbotn sentrum

Osloregionen er Europas raskest voksende byområde. Kolbotn er pekt ut som et prioritert tettsted i det regionale plan-samarbeidet for Oslo og Akershus. Kolbotn ligger bare 12 minutter fra Oslo S med tog. De svært gode kollektivforbindelsene til Oslo gjør at mange ønsker å etablere seg i kommunen.


Oppegård kommune har ambisjoner om å utvikle et klimanøytralt bymiljø med høy arkitektonisk kvalitet. Det skal være god bokvalitet og lett å leve miljøvennlig. Å møte klimautfordringene gjennom en tettere og grønnere utvikling, bebyggelsesstruktur og transport, er et overordnet mål for prosjektet.


Prosjektet er et samarbeid med Rodeo og Norconsult og legges til grunn for det videre arbeidet med en områderegulering for Kolbotn sentrum.

  • Navn: Kolbotn sentrum
  • Type: Bærekraftig byutvikling, parallelloppdrag
  • Byggherre:  Oppegård kommune
  • Kontakt byggherre: Prosjektleder Astrid Humerfelt
  • Tid:  2015
  • Bilde: Rodeo, Norconsult, Architectopia