Kilden barnehage, Oslo

Kilden barnehage skal forene høye miljøambisjoner med kosteffektive løsninger og tidsriktig arkitektur. Dette gjøres ved å være konkret og målbevisst fra første skisse. Energikrav for prosjektet er plusshus.
 
Prosjektering av plusshus-barnehager er en balansegang mellom arkitektoniskutforming, energieffektivitet og gode energiforsyningsløsninger. Et plusshus produserer like mye energi som det bruker i løpet av et år. Man regner energibruk til både oppvarming, kjøling, varmtvann, ventilasjon, belysning og utstyr. Plusshus kobles til strømnettet for å kunne eksportere strøm om sommeren når det er mye sol, og importere om vinteren. For å regnes som plusshus, må bygget produsere overskuddsenergi på minst 2 kWh/m² per år.
 
Kilden barnehage er prosjektert med to etasje hvor begge gir direkte tilgang til utelekearealer. Bygget graves delvis ned i terrenget. En kompakt bygningskropp reduserer varmetap gjennom klimaskjermen. Klimaskjermen blir høyisolert med god lufttetthet. Bærekonstruksjonen plasseres innenfor klimaskjermen for å redusere kuldebroer til et minimum. Det monteres solcellepaneler på skråtakene.

Prosjektet ble gjennomført som et tett samarbeid mellom Architectopia, Linje Arkitektur og bar bakke landskapsarkitekter.

  • Navn: Kilden barnehage, Asker kommune
  • Type: Arkitektkonkurranse om nybygg, 10-avdelingsbarnehage
  • Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
  • Tid: 2015
  • Størrelse:   1 600 m²
  • Bilde: Scandivisual