Karlsborgveien omsorgsboliger, Oslo

Prosjektet omfatter prosjektering, skriving av entrepriseunderlag og søking om tillatelse til tilak for rehabilitering av verneverdi bygg. Bygget ble oppført i 1905 og inneholder boenheter for rusmisbrukere. Prosessen kjennertegnes av tett dialog med byggherren Omsorgsbygg Oslo KF, byantikvaren og de ansatte.

Tiltak skal gjøre eiendommen mer funksjonell og mer tiltrekkende for de ansatte og beboere. De omfatter blant annet:
- utskifting av eksisterende taktekking og takstein, samtidig som man beholder så mange av de eksisterende taksteinene som mulig
- drenering
- bygging av ny garasje og skjermvegg for avfallshåntering
- oppussing av eksisterende kjellerareal
- montering av rekkverk for forbedret helse, miljø og sikkerhet

  • Navn: Karlsborgveien omsorgsboliger, Oslo
  • Type: Rehabilitering av verneverdig bygg
  • Byggherre:  Omsorgsbygg Oslo KF
  • Tid:  2018 - d.d. 
  • Størrelse:  1 500 m² nybygg
  • Bilde: fra Google