JA44B

Leiligheten har store, vakre rom med høye vinduer mot gamle trær og mye himmel. Rehabiliteringen innebar flytting av bad og kjøkken og etablering av en ny hybel med egen inngang. Alle vinduer og interne dører ble skiftet. Nye gulv i heltre eik, slipt og hardvoksojlet. Nytt elektrisk anlegg, bredbånd og kabelanlegg. Leiligheten fremstår nå som svært vakker med restaurerte stildetaljer i fint samspill med nye, faste innredninger.

Oppgaven gikk ut på å holde økonomisk og estetisk kontroll, samtidig som framdriften ble opprettholdt. Vi utarbeidet først et gjennomtenkt kontraktsunderlag, slik at alle viktige elementer var belyst før kontrakt ble inngått med entreprenøren. Videre etablerte vi gode rutiner for kommunikasjon, møter og referater. Prosjektet var preget av en meget god tone og lavt konfliktnivå. På denne bakgrunnen var det mulig både å improvisere, teste ut og forkaste løsninger underveis.

Rehabiliteringen av den gamle, ærverdige leiligheten medførte et bedret inneklima, lavere strømforbruk, bedret lydkomfort og en mer arealeffektiv bolig.

  • Prosjekttype: Rehabilitering av byleilighet
  • Adresse: Jacob Aalls gate 44 B, Oslo
  • Areal: 183 m2
  • Ferdigstilt: mars 2014
  • Foto: Jiri Havran