Heradsbygda omsorgssenter

Prosjektet omfatter utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, samt anbudsdokumenter for omsorgsboliger og dagaktivitetssenter på Heradsbygda ved Hønefoss. Bygget inneholder 64 omsorgsboliger og et dagaktivitetssenter.

Tomten har flott utsikt mot sør og vest, samt gode solforhold. Disse kvalitetene legger premisser for arkitekturen. Bygget prosjekteres med plassering og utforming som er tilpasset sine omgivelser som består i hovedsak av boliger i 2 etasjer.

Boligdelen inneholder rom for å være alene og sammen med andre. Det er lagt vekt på gode utearealer som er tilpasset brukergruppen, blant annet et beskyttet gårdsrom. Universell utforming har vært premissgivende for den arkitektoniske utformingen. Bygget legger til rette for gode driftsrutiner, blant annet med installasjon av velferdsteknologi.

 

 

 

 

  • Navn: Heradsbygda omsorgssenter

  • Type: Nybygg omsorgsboliger og dagaktivitetssenter

  • Byggherre: Ringerike kommune

  • Tid: 2017 - d.d.

  • Størrelse: 10 000 m² nybygg

  • Bilde: Architectopia AS og AT Plan og Arkitektur AS