Hamar sjøfront

Prosjektet omfatter bærekraftig byutvikling ved sjøfronten i Hamar. Utkastet heter MJØSLINJE 6105 og er utarbeidet av et team bestående av Architectopia, Dyrvik arkitekter, AtSite, Plan Urban og Vista analyse.

Teamets konsept for utvikling av Hamar sjøfront består av:

- å trekke vannet inn til eksisterende sentrum for å tilføre nye kvaliteter og styrke byens kontakt med Mjøsa

- å føre byen ut i vannet med en ny konsentrert urban sjøfront omkring togstasjonen

I juryrapporten står det at «utkastet bygger på en grundig og klar analyse og viser mange gode detaljerte løsninger».

Teamet er i gang med videreutvikling av prosjektet på oppdrag fra Hamar kommune og Tjuvholmen Eiendom AS.

 

  • Navn: Parallelloppdrag for Hamar sjøfront
  • Type: Bærekraftig byutvikling
  • Byggherre: Hamar kommune og Tjuvholmen Eiendom AS
  • Kontakt: Peter Butenschøn
  • Tid: 2014
  • Bilde: Dyrvik arkitekter AS