Ny Hamar jernbanestasjon

Prosjektet omfatter bærekraftig byutvikling av området rundt Vikingskipet og en mulig relokalisering av Hamar jernbanestasjon i forbindelse med InterCity-utbyggingen. Prosjektet er utarbeidet av et team bestående av Architectopia, AtSite, Dyrvik arkitekter og Vista analyse.


Teamet analyserte hvilke konsekvenser en relokalisering av jernbanestasjonen vil ha for byens videre utvikling og identitet. Dette ble utredet på 4 forskjellige geografiske nivåer:

XL     RAMMEBETINGELSER:

Hamars rolle i en regional sammenheng

L       UTVIKLING:

Muligheter for utvikling nord og øst for Åkersvika

M      TILKNYTNING:

Konsekvenser for dagens sentrum og området mellom sentrum og ny stasjon

S        STASJONSUTFORMING:

Forslag til formål og utforming av stasjonsområdet ved Vikingskipet

 

  • Navn: Parallelloppdrag for Hamar sjøfront

  • Type: Bærekraftig byutvikling

  • Byggherre: Hamar kommune

  • Kontakt: Simen Stori, Hamar kommune

  • Tid: 2014

  • Visualiseringer: Architectopia AS