Gullhella omsorgsboliger, Asker

Gullhella omsorgsboliger ble nominert til Statens byggeskikkpris 2016.

Architectopia AS, som samarbeidspartner for Linje Arkitektur AS, har prosjektert nye omsorgsboliger for Asker kommune. Architectopia har bidratt til utvikling av skisseprosjekt, forprosjektet, detaljprosjekt og anbudsmateriale, og bistår Linje Arkitektur AS i utførelsesfasen.

Nybygget ivaretar strenge krav til funksjonalitet og bokvalitet på en kost- og arealeffektiv måte. Det inneholder 60 boenheter og oppføres inntil eksisterende sykehjem som skal være i drift gjennom hele byggeperioden. Nybygget er prosjektert til passivhusstandard. Passivhuskrav har vært styrende for hele prosessen. Prosjektet benyttes som eksempel i SINTEF byggforskblad om dokumentasjon av passivhusstandard.

 

 

  • Navn: Gullhella omsorgsboliger, Asker
  • Type: Nybygg passivhus
  • Byggherre:  Asker kommune
  • Tid:  Ferdigstilt 2015
  • Størrelse:  6 700 m²
  • Bilde: Architectopia AS og Linje Arkitektur AS