Alta omsorgssenter

Omsorgssenteret oppføres på nordøstsiden av Alta sentrum ved eksisterende helsesenter. Programmet for nybygget omfatter fellesfunksjoner med servicetilbud, sykehjemsplasser, botiltak for yngre brukere og omsorgsboliger. Ved forming av sentret er det lagt vekt på orientering i forhold til solen, tomtens topografi og bystrukturen. Det er valgt et grep der senterets fellesfunksjoner samles i førsteetasje omkring et torg. Torget åpner mot landskapet og fremstår som et lyst og luftig areal. Torget samler boliger, sykehjemsplasser, fellesfunksjoner, hovedinngang, og uterom. 

Det er plasseres utadrettede fellesfunksjoner ved senterets hovedinngang for å være tilgjengelig både for beboer og besøkende. Det gir et transparent uttrykk og åpenhet mellom inngangspartiet og torget. Boligene plasseres i andre-, tredje- og fjerdeetasje. Her brytes bygningsmassen opp for å skape et levende takforløp i samspill med landskapsformen.

Omsorgssenteret har kompakt form, energieffektive konstruksjoner og er orientert for passiv solvarme. Kontakt mellom inne og ute, gode daglysforhold, passiv solvarme, og lavt varmetap, har vært viktig momenter ved volumoppbygging, fasadeutforming og vindusplassering.

Prosjektet er et samarbeid mellom Architectopia, Linje Arkitektur, Terje Grønmo Arkitekter, og Grindaker.

  • Navn: Alta omsorgssenter
  • Type: Nybygg helsebygg
  • Byggherre:  Alta kommune
  • Tid: Parallelloppdrag 2015
  • Størrelse:  13 500 m² nybygg
  • Bilde: Architectopia / Linje Arkitektur / Terje Grønmo Arkitekter / Grindaker