Furuset områderegulering

Et team bestående av Architectopia, ALAB og COWI vant 1. premie i åpen designkonkurranse om bærekraftig byutvikling på Furuset.

Prosjektet omfattet:

- tverrfaglig og helhetlig prosjektering på områdenivå

- identifisering av synergieffekter mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft

- strategier for 50% reduksjon i klimagassutslipp fra transport

- mål for energieffektivitet i drift og produksjon av byggematerialer

- økt klimarobusthet

Furuset skal fortettes og bli et nytt knutepunkt i Groruddalen. Byens tetthet er et godt utgangspunkt for bærekraftig utvikling og livsførsel. Byens styrke er diversitet, som gir mennesker mulighet til å møtes på tvers av interesser, alder eller sosial og etnisk tilhørighet. Utviklingen av byens rom må ta utgangspunkt i fellesskapet.

Prosjekteringsteamet jobbet videre med prosjektet for oppdragsgiver Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i forbindelse med utarbeidelse av områderegulering. Furuset er Oslo kommunes satsing på klimaeffektiv byutvikling som en del av FutureBuilt-programmet, og en oppfølging av Groruddalssatsingen.

 

 

 

  • Navn: Områderegulering av Furuset i Oslo
  • Type: Konsulenttjenester etter vunnet åpen designkonkurranse
  • Byggherre: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
  • Tid: 2010 - 2013, vedtatt 2016
  • Bilder: Architectopia, ALAB, COWI
  • Kontakt i Architectopia: Andrew Holt