Områderegulering av Fjordbyen vest

Architectopia, sammen med Norconsult og Rodeo, bistår Plan- og Bygningsetaten i Oslo med planlegging og utredninger ved områdereguleringene av Fjordbyen vest(mellom Skøyen og Lysaker).

Oppgaven er omfattende og et av de største byutviklings-/byplanleggingsoppdragene i Norge for tiden. Det etableres alt fra overordnede byplangrep og prinsipper for bebyggelse, byrom og blå/grønne strukturer, til analyser og løsninger for grønn mobilitet, samt vurderinger av behov for sosial infrastruktur.

 

 

  • Navn: Områderegulering av Fjordbyen vest
  • Type: Konsulenttjenester
  • Byggherre: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
  • Tid: Igangsatt 2014
  • Bilder: Architectopia, Norconsult og Rodeo