Fergeveien bofellesskap

Bofellesskapet bestå av 8 fullverdige leiligheter for personer med behov for heldøgnsomsorg. Det inneholder i tillegg fellesareal og personalbase. De fleste beboere er i alderen 20 – 30 år ved innflytting, men noen er eldre. For enkelte av beboerne kan det være behov for bistand fra to tjenesteytere i perioder. Ved utforming av bygget er det individuelle hensyn. Teknologiske løsninger er benyttet for størst mulig grad av selvbestemmelse og effektiv ressursutnyttelse.

Bofellesskapet bygges i et småhusområde i Tromsdalen. Bygget er gitt størrelse, volumoppbygging og materialbruk som er tilpasset omgivelsene. Bygget har boligpreg med hensyn til både arkitekturen og landskapsutforming. Utomhuset omfatter arealer for opphold og for parkering. Universelt utforming er lagt til grunn for alle ledd.

 

 

 

 

  • Navn: Fergeveien bofellesskap

  • Type: Nybygg omsorgsboliger - 8 stk.

  • Byggherre: Tromsø kommune

  • Tid: 2018 - d.d.

  • Størrelse: 1 200 m² nybygg

  • Bilde: Architectopia AS og AT Plan og Arkitektur AS