Enebolig på Helvik, Nesodden

Architectopia var passivhusrådgivere for enebolig på Helvik, Nesodden. Boligen er prosjektert av byggherren som er arkitekt. Architectopia sin rolle omfattet å bistå arkitekten ved beregning av energiforbruk, vurdering av termisk komfort og valg av tekniske løsninger. Designprosessen var et tett samarbeid med arkitekten og rådgivere hvor miljøhensyn var sentrale formingsmomenter.  

Det er lagt vekt på:

- kompakt bygningskropp, høyisolerte konstruksjoner og god lufttetthet

- mekanisk ventilasjon som suppleres med vinduslufting / gjennomlufting

- gunstig plassering, størrelse og utforming av vinduer for dagslys, solvarme og lufting

- temperatur- og fuktregulering med synlig termisk masse i form av massivtreelementer

- lavemitterende byggematerialer, som for eksempel limfritt massivtre, trefiberisolasjon, linoleum og økologisk maling 

 

 

 

  • Navn: Enebolig på Helvik, Nesodden
  • Type: Passivhus enebolig
  • Arkitekt: Heidrun Lommertz og Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL
  • Tid: ferdigstilt februar 2015
  • Størrelse:   BRA 193 m²
  • Bilder: Heidrun Lommertz / Michael Lommertz