Eidsberg boliger, Mysen

Architectopia utarbeider mulighetsstudie for 16 boliger for utviklingshemmede i Mysen for Eidsberg kommune. Arbeidet omfatter forslag til romprogram, vurdering av ulike plasseringer, utarbeidelse av tegninger og visualiseringer, konseptskisse for utomhus, samt deltagelse på avklaringsrunder med Husbanken. Architectopia hadde arbeidsmøte med landskapsarkitekter bar bakke for innspill og kvalitetssikring av situasjonsplanen.

Tomten er sentrumsnær med kort gangavstand til en rekke ulike fasiliteter. Prosjektet utnytter denne plasseringen fullt ut ved å ligge mot Storgaten. Prosjektet er tegnet for å:
- Ha en plassering og utforming som utnytter lokalisering i bysentrum fullt ut
- Integreres sømløst i det eksisterende bomiljøet
- Utformes med høy arkitektonisk standard og med gode møteplasser inne og ute
- Planlegges med variasjon for å kunne tilpasses individuelle behov
- Være et godt sted å bo og arbeide. Det skal være trygg, fleksibel og funksjonell for beboere og ansatte

Bygget er orientert med lange fasader mot øst og vest. Dette for å utnytte dagslyset og utsynet optimalt. Både innvendige og utvendige rom vil få direkte sol store deler av året.
Bygget er plassert for å utnytte topografien, men samtidig minimalisere behov for terrengtilpasning.

Bygget gis boligpreg med en identitetsskapende takform med skråe flater. I 2. etasje er arealet under takvinkelen benyttet for å skape soverom høyt under taket, med mye dagslys og åpenhet.

  • Navn: Eidsberg boliger, Mysen

  • Type: Boliger for utviklingshemmede

  • Byggherre: Eidsberg kommune

  • Tid: Skisseprosjekt 2016 - 2017

  • Størrelse: ca. 1000 m² nybygg

  • Bilde: Architectopia