Drammensveien 211 og 213, Oslo

Architectopia har utarbeidet mulighetsstudie for Drammensveien 211 og 213. Mulighetsstudien tok for seg utviklingspotensialer i en 5 til 10 års periode, og en 25 års periode. Tomten ligger på Vækerø som er regulert til ”prioritert stasjon nærområde” i gjeldende kommuneplan 2015 – arealbruksstrategi mot 2030. Tomten ligger nær Skøyen og Lysaker og har fantastiske solforhold og utsikt mot Bestumkilen og Bygdøy. Tomten blir lett tilgjengelig fra planlagt ny metrostasjon på Fornebulinjen.

5 til 10 års periode: Tomten videreutvikles med næring og kontor. Det oppføres høyhus mot vest ved inngang til Metrostasjonen, samt terrassebygg mot øst. Eksisterende bygg beholdes og det oppføres tilbygg og påbygg. Uteareal mellom bygninger og Drammensveien opparbeides til gårdsrom.

25 års periode: Drammensveien har blitt til allé med mye mindre trafikk. Drammensveien 211 og 213 blir et attraktivt sted å bo. Høyhuset og terrassebygget beholdes med kontor og næring. Eksisterende kontor- og næringsbygg (som er blitt 80 år gamle) rives og erstattes med leilighetsbygg omkring offentlige, private og halvprivate gårdsrom. Førsteetasje inneholder butikker og kaféer for å skape liv på bakkeplan.

 

 

  • Navn: Drammensveien 211 og 213, Oslo

  • Type: Mulighetsstudie for byutvikling

  • Oppdragsgiver: Portal Skøyen AS og Drammensveien 213 AS

  • Tid: 2018

  • Størrelse: ca. 25 000 m² nybygg / 25 000 m² eksisterende bygg

  • Bilde: Architectopia AS og AT Plan og Arkitektur AS