Damsrønningen, Hillestad

Prosjektet omfattet mulighetsstudie for gjenbruk av Hillestad skole på tomten Damsrønningen. Prosjektet utredet mulige bruksformål for et nedlagt skolebygg.  Foreslått løsning tar utgangspunkt i at Hillestad ligger i et attraktivt kulturlandskap med tilgang til friluftsaktiviteter og marka, og at lokalsamfunn er positiv engasjert i utviklingen. Løsningen bidrar til kulturliv og næring i området.

 

  • Navn: Damsrønningen, Hillestad, Holmestrand kommune
  • Type: Mulighetsstudie
  • Byggherre:  Hillestad Utvikling AS
  • Kontakt byggherre:  Leif Kristian Ness
  • Tid:    Ferdigstilt 2012
  • Bilde: Architectopia
  • Kontakt i Architectopia: Andrew Holt