Brekstad, Ørland kommune

Tettstedet Brekstad, ytterst i Trondheimsfjorden, skal i løpet av få år bli en kystby med urbane kvaliteter. Bakgrunnen er Forsvarets etablering av ny kampflybase på Ørland. Viljen til å sette klima og miljø som viktige premisser for den videre utviklingen har vært avgjørende for at Brekstad nå er valgt ut som nytt pilotprosjekt i Framtidens bygder.

 

Forslaget tar utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til miljøet og bærekraft. Forslaget forankres i lokale ressurser. Disse består av både fysiske ressurser og menneskelige ressurser. Til det siste hører også kultur i bred forstand, sosiale relasjoner, nettverk, kunnskap og kreativitet. Prosjektets miljøstrategi tar utgangspunkt i muligheten for økt interaksjon og synergi mellom lokale ressurser.

 

Miljøhensyn er integrert gjennom tidlig rådgivning og tverrfaglig samarbeid i designprosessen. En slik strategi gir god kosteffektivitet i prosjektet, og skaper synergieffekter med hensyn til økt kvalitet i den arkitektonisk- og bymessigutformingen. Prosjektet er et samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS og ATSITE.

  • Navn: Brekstad, Ørland kommune
  • Type: Bærekraftig byutvikling, parallelloppdrag
  • Byggherre:  Ørland kommune
  • Kontakt byggherre: Heidi Fossland
  • Tid:  2013
  • Bilde: Dyrvik Arkitekter, ATSITE og Architectopia