Brandengen skoleutvidelse, Drammen

Architectopia AS tegnet skoleutvidelse for Brandengen skole for Drammen Eiendom KF. Skolen har i dag ca. 540 elever og tallet forventes å øke til 713 innen 2036. Architectopia utarbeidet romprogram og skisseprosjekt. Brandengen skole har motto «Mangfold og Mestring i Mulighetenes skole».

Skoleutvidelsen er del av fornyelse av hele skoleanlegget som også omfatter anlegging av større og bedre utearealer og bygging av ny flerbrukshall. Skoleutvidelsen er prosjektert for å komplementere det eksisterende bygg med moderne, fleksible læringsarealer. Utvidelsen oppføres over tre etasjer og inneholder 16 klasserom, bibliotek og aktivitetsskole. 

Eksisterende Brandengen skole er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og tatt i bruk i 1914. Bygningene har verneklasse A. Eksisterende bygningsmasse har gjennomgått en vesentlig bygningsteknisk oppgradering i senere år med utskifting av vinduer, etterisolering av loft, og etablering av varmepumpe med energibrønner. Prosjektet omfattet ombygging av arealer i eksisterende bygg for bedre funksjonalitet. Dette omfattet blant annet prosjektering av ny auditorium i eksisterende gymsal for kulturaktiviteter for skolen og for lokalsamfunnet.

Oppdraget ble tildelt via rammeavtale med Drammen Eiendom KF.

 

  • Navn: Brandengen skoleutvidelse, Drammen
  • Type:  Skoleutvidelse samt ombygging av eksisterende arealer
  • Byggherre: Drammen Eiendom KF
  • Tid: 2017
  • Størrelse: ca. 3000 m²
  • Bilde: Architectopia AS