Brandengen flerbrukshall, Drammen

Architectopia prosjekterer ny flerbrukshall for Brandengen barneskole i Drammen på oppdrag fra Backe Entreprenør. Oppgaver omfatter arkitektprosjektering samt søking om tillatelser. Flerbrukshall plasseres vis-a-vis hovedbygget ved Brandengen skole som er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, ble tatt i bruk i mai 1914, og er bevaringsverdig.

Flerbrukshallen utformes med en arkitektur som er av sin tid, samtidig som den komplementerer eksisterende omkringliggende bygg. Volumsammensetningen er ryddig og rolig for å underlegge seg hovedbygget i størst mulig grad. Hallen har et tak som er tilnærmet flatt. Sidebyggene på øst- og vestsidene er lavere enn selve hallen og har flate tak. Flerbrukshallen trappes dermed ned mot øst og vest, mot eksisterende småhusbebyggelse og nytt skoletorg mot vest.

Flerbrukshallen inneholder hall som kan deles for å definere to gymsaler, tilhørende garderober og støttearealer. I tillegg inneholder flerbrukshallen undervisningsrom i 2. etasje (2 klasserom og 2 grupperom). Hallen er prosjektert i henhold til regler om spillemidler.

 

  • Navn: Brandengen flerbrukshall, Drammen

  • Type: Ny flerbrukshall for Brandengen barneskole

  • Byggherre: Backe AS / Drammen Eiendom KF

  • Oppdragsgiver: Seltor AS

  • Tid: 2017 - 2018

  • Størrelse: ca. 2500 m²

  • Bilde: Jiri Havran